Neden Bırkman Metodu

Neden Birkman Metodu
Tanışma hikâyemden de anlayacağınız üzere, ben ilk başta herhangi bir kişilik envanteri veya teste sıcak bakmıyor, hatta hepsinin aynı derecede vakit ve nakit kaybı olduğuna inanıyordum. Ancak Birkman sonuçlarımı gördüğümde aradığım “aracı” bulduğumu anladım.
İnsan Kapitali Yönetimi alanında çalışan bir uzman ve koç olarak farkındalığı arttırmanın kendi mesleki başarı planlamam açısından ne kadar önemli olduğunun aşikâr olduğuna inanıyorum. Sunduğum hizmet ve yaptığım çalışmalarda, hem bireylerin hem de organizasyonel kültürün gelişim, değişim ve başarı planlamasına katkısı nedeniyle Birkman Metodunu kullanmaya karar verdim.
Birkman Metodu ile bireylerin güçlü ve gelişime açık taraflarını, motivasyonel ve ilişkisel ihtiyaçlarını, algı filtrelerini ve onların mesleki ve özel yaşantılarına etkilerini, stres davranışlarını, mesleki ve yaşamsal ilgi alanlarını ölçebiliyor, kapsamlı bir analiz ve beraberinde bir reçete sunabiliyoruz. Buna ek olarak sadece bireysel değil aynı zamanda bir kurum içindeki ekiplerin beraber çalışmalarına yansıyan potansiyel çatışma alanlarını, bu alanların yönetilmesi için gerekli çözümleri ve bireysel farklılıkların ekip çalışması için bir avantaja çevrilmesinin yöntemlerini de sunabiliyoruz.
Tüm bunların yanı sıra liderlik ve yönetim stilleri, satış ve pazarlık stilleri, iletişim, karar alma, planlama, zaman yönetimi, sosyal ve fiziksel enerjinin kullanımı, otorite kullanımı, geribildirim alma/verme stilleri ve ihtiyaçları, işbirliği stil ve ihtiyaçları, toplantılardaki verimli ve verimsiz stiller, ödüllendirilme ihtiyaçları, lider-çalışan uyumu, organizasyonel kültürel yapıya uygunluk, değişim yönetimi öncesi ihtiyaç analizi gibi birçok alanda hem bireysel hem karşılaştırmalı hem de grup raporları ile destek sağlıyor ve bunu yaklaşık yarım saat içinde online olarak tamamlanan bir envanter ile yapabiliyoruz.
Kısacası Birkman Metodu ile belirli aralıklarla tekrarlanması gereken assesment center, envanter ve ölçümlerden çok daha kapsamlı ve garantili bilgiyi, sadece 30 dakika içinde ve 20 yıl geçerli olacak şekilde elde edebiliyor, kullanabiliyoruz. Bu bilgiler ışığında alınan eğitim, koçluk ve danışmanlık hizmetlerinin geri dönüşlerini, gelişime katkısını, işe yararlılığını ve hem bireye hem de kuruma katkısını ölçebilir hale geliyoruz.
Tüm bunlar yardımıyla sürdürebilir başarı için stratejik planlama yaparken bir yandan da kuruma maliyet ve zaman ekonomisi yaratan çözümler sunabiliyoruz.

No Comments

Post A Comment