Bırkman Metodu ile liderlik bir davranış biçimidir

“Liderlik yüksek öz farkındalıkla gelen bir davranış biçimidir” dediğimde kimsenin bana karşı çıkacağını sanmıyorum. Her gün ortaya atılan başka liderlik kuramları doğrultusunda, çoğu zaman adı farklı içeriği aynı eğitimler alıyoruz. Davranış 2-3 günlük eğitim ile değişir mi?

HAYIR DEĞİŞMEZ, hatta bir araştırmaya göre yapılan yatırımın (ROI) geri dönüşünün en düşük olduğu alanın  “liderlik eğitimleri” olduğu saptandı. Çünkü davranışları değiştirmek farkındalık, ihtiyaç, süreç, çalışma ve emek ister.

Lider öncelikle kendi güçlü, gelişmeye açık taraflarının, kendi motivasyonel ve ilişkisel ihtiyaçlarının, ortam bu ihtiyaçları karşılamadığında ortaya çıkan stres davranışlarının farkındalığına sahip olmalıdır. Bu şekilde stresi ve krizi yönetebilir hale gelir. Aynı zamanda, etrafındaki kişilerin de ihtiyaçlarının, güçlü ve ayırt edici özelliklerinin, stres alanlarının farkında olmalıdır ki onların gelişimine ve başarısına katkı sağlayacak şekilde yönetebilsin. Çünkü insanlar mesleklerinden değil “patron veya iş arkadaşlarından” istifa ederler.

Geçenlerde iletişim skoru 1 ve 8 olan bir danışanımla çalışmaya başladık. Liderlik yaptığı ekibin iletişim alanındaki ihtiyacı ve beklentisi yüksek skorlarda… Lider mesaj odaklı ve direkt bir yapıya sahip, ekip ise insanın mesajdan önce olmasına, diplomatik ve özenli bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyor. Çalışmamız onun iletişim alanındaki becerilerini ekibin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmek üzerine. Eğer ekibin ihtiyaçları liderin güçlü olduğu alanda olsaydı bu çalışmaya gerek olmayacaktı. Ancak ekibin ihtiyaçları farklı bir yaklaşım gerektirdiği için, aslında farklı bir ekip ile çok etkili olan bu yaklaşım liderin zayıf yönü haline geliyor. Sizce bu durum 1-2 günlük bir liderlik eğitimi ile analiz edilip, çözüm getirilip, çalışılarak sonuncunda liderin yıllardır oturmuş olan bu güçlü davranışı değiştirilebilir miydi? Açıkçası biz şimdiye kadar 6 seans çalıştık ve ilerleme gerçekten gözle görülüyor.

Aynı şey tam tersi için de geçerli olabilirdi. Ekibin ihtiyaçları ve beklentileri çok direkt ve mesaj odaklı iletişim kuran bir liderken, lider çok daha özenli ve diplomatik bir yaklaşıma sahip olduğu için ekibin performansı düşebilirdi.

Tüm bu sebeplerle Birkman Metodu bir test değil bir yöntemdir. Beraberinde çeşitli gelişim alanlarından koçluk, danışmanlık ve eğitim metodolojileri barındıran bir yöntem. Birkman Metodu ile yapılan çalışmalarda sertifikalı danışmanlar “davranış ve süreç” odaklı olarak gelişime destek olurlar. Liderlerin farkındalıklarını davranışa yansıtan çalışmalar yaparken, bu davranışları beraber çalıştıkları kişilerin verimini arttıracak yönde güçlendirmeleri için onlara rehberlik ederler.

No Comments

Post A Comment