Bırkman Metodu ile VUCA

Hepimiz VUCA kavramına yepyeni bir anlam yüklemeye başladık. Aslında Oynaklık/Gelgeçlik, Belirsizlik, Karmaşa ve Muğlaklık durumu her zaman ve her yerde vardı. Hatta hayatımızın bir gerçeği olarak “yarına kim öle kim kala”, “bak işte hayat bu, dün vardı bugün yok” dedirten zamanlarla içimize çoktan işlemişti. Ama o “yarın” çok yakınlaşınca VUCA kavramı da önem kazandı, hatta Yeni Tip Koronavirüs gibi, (VUCA Prime) Yeni Tip VUCA bile ortaya çıktı. Vision (Vizyon), Understanding (Anlama), Clarity (Açıklık) ve Agility (Kıvraklık) olarak dönüşüm gereksinimi yarattı.

Sonucunda bu kavram, özellikle kurumsal yapılar adına HAYATTA KALABİLME ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ koruma becerisi anlamı yüklenen bir hal aldı. Hatta Birkman International, VUCA kavramına bir “hayatta kalma paketi” (Survival Pack) olarak bakıyor.

Kelime olarak orada durduğunda, üzerine Zoom Webinarları düzenlendiğinde veya okuduğumuzda çok ANLAMLI gelen bu durumu pratik yaşantımıza nasıl uyumlayacağız, nasıl uygulamaya koyacağız?

İnsan Kapitali Yönetimi stratejilerine sağlıklı ve bilinçli yatırım yapmış ve yapmaya devam eden kurumlar, diğerlerine oranla 1-0 önde başlayacak ve bu krizi çok daha kısa sürede atlatacak, fırsata çevirecek veya konumu koruyacak.

Sağlık ve bilinçli yatırım ne demek?

Kurumun bu süreçteki Vizyonu belirlenirken yöneticilerin ve ekiplerinin de bu vizyona nasıl baktığını, algıladığını ve gerçekleştirmek için neye ihtiyaçları olduğunu ölçmek gerekir. Bir ekibin nasıl bir lidere ihtiyacı olduğunu bilmeden alınan genel geçer liderlik eğitimleri vakit ve nakit kaybından başka bir sonuç getirmez.

İnsan Kapitalinin değişim algısı ve değişimle kurduğu ilişkinin analizini yapmadan değişimi yönetme çabası, beklenenin aksine değişim yönetimi kitaplarına başarısızlık örneği olarak geçebilir.

Kıvraklık konusuna gelince, her yöneticinin kıvraklık ve esneklik algısı farklıdır. Aynı kavram ve beklentilerden bahsedildiğinden emin olmadan verilen inisiyatifler gene aynı başarısızlığı tetikleyebilir. Kurumda kültüründe açık iletişimi kurabilmek için bireysel iletişim ve karar alma stillerinin analizinin doğru yapılması ve bu analizin ortak bir dil için kullanılması gerekir.

Buradan da gelelim Anlama konusuna, farklı ihtiyaçlara, algı ve yorumlama stillerine sahip insanların aynı objeye veya olaya bakarak deneyimledikleri yaşantılar ve aksiyon öncesi çıkarımları da farklıdır. Çatışmaların ve iletişim kazalarının da en büyük nedeni bu algılama farklılıklarından kaynaklanır. Yöneticilerin neyi nasıl algıladığının analizini yapmadan ortak bir vizyon doğrultusunda, açıklık ve gereken kıvraklıkla hareket etmesi de beklenemez.

İnsan Kapitali Yönetimi stratejilerinizi siz nasıl kurguluyorsunuz? Siz hangi VUCA sürecindesiniz? Yöneticileriniz kıvraklık sağlayan ortak bir dile sahip mi? Kurumuzun ve çalışanlarınızın bu dönemde hayatta kalmak için neye ihtiyacı var? İnsan Kapitali Yönetimine gerçekten sağlıklı ve bilinçli yatırım yapmaya hazır mısınız?

Birkman Metodu 70+ (bireysel, karşılaştırmalı ve grup) farklı başlıktaki analizlerinden ve organizasyonel ihtiyaçlara, kurumsal kültürel yapıya özel olarak sunduğu reçetelerden yararlanmak, Covid19 dönemi kurumsal indirimlerinden faydalanmak için [email protected] adresinden bilgi talep edebilirisiniz.

No Comments

Post A Comment