Organizasyonel Odak

Organizasyonel Odak:

Organizasyonel Odak Raporu hem Ön İzleme Raporu içinde hem de bağımsız olarak alınabilen bir rapordur. Birkman Metoduna ait diğer Kariyer Yönetimi Raporlarının bir parçasıdır.

Organizasyonel Odak, motivasyonunuzun en yüksek seviyede olabileceği, kendinizi rahat hissedebileceğiniz genel çalışma ortamlarını ve bu ortamlardaki performansınızı arttıracak görev tanımı özelliklerinin bilgisini sunar.

Bu bilgiler diğer raporlar ile birlikte (örn. Yaşam Stili Haritası, Davranış Bileşenleri ve İlgi Alanları raporları), öğrencilerle çalışırken meslek seçimi, kariyer planlaması süreçlerinde ve staj seçiminde, yetişkinlerle çalışmalarda da kariyer değişimi ve mesleki gelişim alanlarının belirlenmesinde kullanılır.

Kurumsal çalışmalarda Organizasyonel Odak, işe alım aşamasında doğru pozisyonlama yapılmasında, adayın organizasyonel kültüre uyumunu ölçmekte, rotasyon süreçlerinde ve kurum içi kariyer planlamasında kullanılır.

No Comments

Post A Comment