Bırkman Metodu Liderlik Stili Haritası

Birkman Metodu Liderlik Stili Haritası bu zamana kadar öğrendiğiniz tüm stillerin, neden sadece kısmen o liderin özelliklerinden bazılarını kapsadığını ve yapılan araştırmalarda neden liderlik eğitimlerinin yatırım getirisinin (ROI) en düşük seviyede olduğunu anlamanıza yardımcı olacak rapordur.

Liderlik Stili Haritası, dört ana alanda ölçüm yapar:

  • Liderlik hedefleri: liderin, liderliği ile ilgili önem verdiği şeyler, değerleri ve uygulamayı sevdiği yanları
  • Genel Liderlik Stili: liderin kendine özgü güçlü, verimli ve olumlu liderlik davranışları
  • İhtiyaçlar: liderin, en yüksek liderlik performansını ortaya koymak için ihtiyaç duyduğu ortamın özellikleri
  • Stres Liderlik Stili: liderin stres altında gösterdiği davranışlar

 

Kurumsal Liderlik Gelişim Programlarında LSH:

LSH, daha önce detaylarına değindiğim Davranış Bileşenleri ve Yaşam Stili Haritası ile beraber kullanılarak liderlerin hem öz farkındalıklarını hem de farklı stillerdeki ekip arkadaşlarına dair farkındalıklarını geliştirmekte kullanılır. Grup ve bireysel seanslar ile liderlerin bir takım olarak bireysel farklılıklarını kurumsal avantaja çevirecek liderlik becerilerini kazanması sağlanır. Aynı zamanda bir takım olarak hareket etmelerini engelleyen algı farklılıkları ve filtrelerinin farkındalığına varmaları sağlanır. Bu farkındalık lider ekibin performansını ve bütünlüğünü arttırmakla beraber, bireysel işyeri stresini yönetmelerine de yardımcı olur. Zaten performansımızın önündeki en büyük engel de bizi neyin engellediğini bulamamak değil mi?

LSH aynı zaman lider adaylarını belirlemekte ve onları lider ekibin bir parçası olabilmeleri için yetiştirmekte kullanılır.

Bunların yanı sıra, lider ekibin ihtiyacı olan insan kapitali yönetimi stratejilerinin ne olduğuna dair ihtiyaç analizi sunarak hem takım olarak hem de bireysel olarak liderlik potansiyellerini gerçekleştirmekte önlerinde duran kurumsal engelleri de ortadan kaldırma fırsatı yaratır.

 

Bireysel Lider Koçluğu Programlarında LSH:

Bireysel lider koçluğu programlarında LSH, Yaşam Stili Haritası, Davranış Bileşenleri ve BOD raporları kullanılır.

Koçluk seanslarında bireyin kendi liderlik stili, iletişim becerileri, yönetim stilleri, zaman yönetimi, karar alma, fiziksel ve sosyal enerjisi, ilgi alanları, motivasyonel ve ilişkisel ihtiyaçları, stres davranışları gibi alanlara odaklanılır. Bu alanlarda farkında bile olmadan kendi kendisinin önüne koyduğu kişisel engellerinin farkındalığı kazandırılır. Böylece bireyin kendi liderlik potansiyelini ortaya koyabilmesi için gereken kişisel alanı açılmış olur.

İkinci aşamada bu alanı kendi potansiyeli ve güçlü yanları doğrultusunda nasıl kullanıp yönlendireceği üzerine çalışılır. Siz de önünüzde duran, hatta kendi kendinize koyduğunuz görünmez engelleri kaldırmak istemez misiniz?

Aslında burada yazmayı bırakacaktım ancak tüm yazı boyunca aklımda hep bir örnek vardı, paylaşmadan bırakmak istemedim.

Takım çalışması yaptığım bir lider ekipte algı filtrelerini ve davranışlarımıza nasıl yön verdiğini konuşuyorduk. Liderlerden biri, bir anda ayağa kalktı ve takımdakilerden birine şunları söyledi:

“Aaa ben hep bu yüzden sana sinir oluyordum. İnanamıyorum ya, aynı bu rapordaki gibi gördüm seni, hiç tarzımızın farklı olduğunu ve seninkinin de işe yaracağı yerler olabileceğini düşünmedim. Özür dilerim.”

Bu sizce de muhteşem bir deneyim ve öğrenme değil mi?

No Comments

Post A Comment